Loading...
Σάββατο 03 Ιούν 2017

 Με το μάθημα της Έκθεσης ξεκινάει και φέτος η μάχη των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ένα μάθημα καθοριστικό για τους υποψηφίους για δυο λόγους: πρώτον διότι είναι το πρώτο μάθημα και η απόδοσή του σ’ αυτό επηρεάζει την ψυχολογία των μαθητών και για τα επόμενα μαθήματα· δεύτερον, διότι αρκεί ένας κακός βαθμός στην  Έκθεση για να αποκλείσει έναν αριστούχο μαθητή από τις σχολές υψηλής ζήτησης (π.χ. Ιατρική, Νομική), έστω και αν έχει συγκεντρώσει υψηλές βαθμολογίες στα άλλα τρία μαθήματα.

Πώς λοιπόν η Έκθεση μπορεί να αποτελέσει για κάθε μαθητή το σίγουρο βήμα προς την επιτυχία;

Υποψήφιοι που προετοιμάστηκαν μεθοδικά και επί μακρό χρόνο στην Έκθεση, διατηρούν ασφαλώς ένα πλεονέκτημα. Όλοι, όμως, πρέπει να λάβουν υπόψη τους κάποια δεδομένα και να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες για μια καλή απόδοση στο συγκεκριμένο μάθημα.

Συνεπώς ο υποψήφιος:

  • Αποβάλλει, καταρχάς, το άγχος και μελετά τόσο τα θέματα Εκθέσεων που έχει διδαχθεί στο Φροντιστήριο, όσο  και  τη θεωρία του σχολικού βιβλίου και τα βασικά σημεία της τεχνικής στην Έκθεση. Ας μην ξεχνά πως η περίληψη κειμένου και οι ασκήσεις βαθμολογούνται με 60 μονάδες επί συνόλου 100 μονάδων.
  • Αδιαφορεί για δήθεν SOS θέματα που ένας «γνωστός», που έχει… «άκρες» στο υπουργείο, τα είπε εμπιστευτικά στον κουμπάρο του κουνιάδου κάποιου καθηγητή από το σχολείο του!

Στο Εξεταστικό Κέντρο, παίρνοντας στα χέρια του το θέμα της Έκθεσης, ο υποψήφιος πρέπει  να θυμάται τα εξής:

Πρώτον: διαβάζει προσεκτικά τις εκφωνήσεις (κείμενο, ασκήσεις και θέμα προς ανάπτυξη). Αποκτά έτσι μια πρώτη εικόνα για τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Δεν αφήνει να τον παρασύρει ο ενθουσιασμός (γιατί διδάχθηκε το θέμα στο φροντιστήριο), αλλά ούτε και η απαισιοδοξία (γιατί έπεσε ένα θέμα εντελώς άγνωστο). Είναι βέβαιο ότι στη μνήμη του θα ανακληθούν γνώσεις που θα επιτρέψουν την πραγμάτευση του θέματος. Άλλωστε και το δοθέν κείμενο θα εμπεριέχει στοιχεία που μπορεί να αξιοποιήσει στην ανάλυσή του.

Δεύτερον: διαβάζει ξανά, τουλάχιστον τρεις φορές, το κείμενο και ξεκινά την σύνθεση της περίληψης. Επισημαίνει αρχικά και καταγράφει στο πρόχειρο το θέμα του κειμένου (μπορεί αυτό να φαίνεται από τον τίτλο ή να δηλώνεται στην πρώτη παράγραφο). Εν συνεχεία εργάζεται κατά παράγραφο εντοπίζοντας και καταγράφοντας την κεντρική ιδέα (συνήθως αυτή βρίσκεται στη θεματική περίοδο) και τις σημαντικές λεπτομέρειες – αν υπάρχουν τέτοιες. Τέλος, με βάση το υλικό που συγκέντρωσε, συνθέτει την περίληψη προσέχοντας τη συνοχή (που επιτυγχάνεται με τις διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις) και τη συνεκτικότητα του γραπτού του. Τρίτον: απαντά στις ερωτήσεις φροντίζοντας να είναι σαφείς στις απαντήσεις και να καλύπτει όλες τις πτυχές κάθε ερώτησης.

Τέταρτον: πριν ξεκινήσει την ανάπτυξη του θέματος, καταρτίζει σχεδιάγραμμα, όπου μαζεύει το υλικό του. Τα ζητούμενα που τίθενται είναι συνήθως δύο και φροντίζει για την σύμμετρη ανάπτυξή τους. Αναγκαίες είναι οι μεταβατικές παράγραφοι (ή περίοδοι) που επιτρέπουν την ομαλή σύνδεση των ζητουμένων. Ας μην ξεχνά ότι κορμός της ανάλυσής του πρέπει να είναι η απάντηση στα ζητούμενα. Φροντίζει το κείμενο να είναι ευανάγνωστο αποφεύγοντας, όσο μπορεί, τις μουτζούρες. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι πριν γράψει μια παράγραφο, συλλαμβάνει στο μυαλό του τα βασικά της σημεία. Η κάθε παράγραφος πρέπει να έχει :

- Θεματική πρόταση: όχι πολύ μεγάλη αλλά σαφή, περιεκτική και συνδεδεμένη νοηματικά ή λεκτικά (επίσης, ακόμα, ένας ακόμα λόγος...) με την προηγούμενη παράγραφο.

- Λεπτομέρειες: καταλαμβάνουν 2-3 περιόδους και τεκμηριώνουν τη θέση της θεματικής περιόδου. Εδώ χρησιμοποιεί αιτιολόγηση, παραδείγματα, σύγκριση - αντίθεση κ.λπ. ως μέθοδο ανάπτυξης της κάθε παραγράφου. Εντός της παραγράφου χρησιμοποιεί συνδετικές λέξεις που δηλώνουν τις μεταξύ προτάσεων ή περιόδων νοηματικές σχέσεις (επιπλέον, μ’ άλλα λόγια, εξίσου, ωστόσο, αντίθετα, όμως, εκτός αυτού κ.λπ.).

- Κατακλείδα: αν και δεν είναι πάντοτε απαραίτητη, έχει τη μορφή συμπεράσματος μετά τις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα κλείνει την παράγραφο με: «Έτσι, προκύπτει πως...» ή με κάποια από τις εξής λέξεις: Επομένως..., κατά συνέπεια..., άρα..., είναι φανερό λοιπόν... κ.λπ.

Πέμπτον, τελειώνοντας ελέγχει όλο το γραπτό προκειμένου να εντοπίσει και να διορθώσει τυχόν λάθη. Αν ξέχασε κάτι, μπορεί να το προσθέσει στο τέλος του γραπτού μας με την ένδειξη: συμπλήρωμα στην άσκηση …

Έκτον: διαχειρίζεται σωστά το χρόνο ώστε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Μια προτεινόμενη κατανομή του χρόνου είναι η ακόλουθη:

  • Ανάγνωση - κατανόηση κειμένου, ερωτήσεων και θέματος: 10΄
  • Σύνθεση περίληψης: 30΄ - 40΄
  • Απάντηση στις ασκήσεις: 30΄ - 40΄
  • Ανάπτυξη θέματος: 90΄
  • Έλεγχος γραπτού και διόρθωση λαθών: 10΄

 

Βγαίνοντας από το εξεταστικό κέντρο, ο υποψήφιος ελέγχει – αν θέλει – τι έγραψε διαβάζοντας τις απαντήσεις του Φροντιστηρίου ή συμβουλευόμενος τον καθηγητή του. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορεί κανείς να τον βεβαιώσει με ακρίβεια πόσο έγραψε γιατί, εκτός από τις ασκήσεις που αποτιμώνται κάπως αντικειμενικά, η περίληψη και η ανάπτυξη θέματος κρίνονται με μεγαλύτερη ή μικρότερη δόση υποκειμενικότητας από τους βαθμολογητές. Άλλωστε εκεί οφείλονται και τα μεγάλα ποσοστά αναβαθμολόγησης στο μάθημα της Έκθεσης.

Καθώς, πλέον, τελειώσαμε με το μάθημα της Έκθεσης, δεν αφήνουμε να μας κατακλύσουν απαισιόδοξες σκέψεις επειδή νομίζουμε ότι δεν γράψαμε καλά. Κοιτάμε μπροστά καθώς ακολουθούν τα δυο μαθήματα Προσανατολισμού: τα Αρχαία και τα Μαθηματικά. Συνεχίζουμε, λοιπόν, την προσπάθεια έχοντας πάντα στο νου μας τα λόγια του Γκράχαμ Μπελ: το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στη σωστή προετοιμασία!

 ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΑΖΙΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση: Κανακάρη 120 & Ερμού, Πάτρα
Τηλ. & Fax: 2610 243 083

Email: info@oramapatras.gr
 
© Copyright 2013 - 2022 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΡΑΜΑ ΠΑΤΡΑ